הנהלת האיגוד

יו"ר האיגוד: ענבל גוטר, iguter@tauex.tau.ac.il

סגנית יו"ר וגזברית: ביאטריס בר, Beatrice.Bar@levinsky.ac.il

מזכיר: גדעון ברטלר, g.brettler@gmail.com

עורך מנעד: אלכסנדר רוזנבלט alexander.ro@zefat.ac.il 

עורך  שותף: יונתן בר יושפט yonatanb@openu.ac.il

חברי המועצה: עמר מליניאק, יואל גרינברג, דן דויטש, יונתן בר-יושפט, יוסי מורי, ענבר שפרין

חברים בוועדת הביקורת: רתם לוז, רבקה אלקושי