הנהלת האיגוד

יו"ר האיגוד: ענבל גוטר iguter@tauex.tau.ac.il

סגנית יו"ר וגזברית: ביאטריס בר Beatrice.Bar@levinsky.ac.il

מזכיר: גדעון ברטלר g.brettler@gmail.com

עורך מנעד: עירית יונגרמן ibyman@gmail.com

עורך  שותף: יונתן בר יושפט yonatanb@openu.ac.il

חברי המועצה: עמר מליניאק, יואל גרינברג, דן דויטש, יונתן בר-יושפט, יוסי מורי, ענבר שפרין

חברים בוועדת הביקורת: רתם לוז, רבקה אלקושי